Breaking News
Home / TRANG CHỦ / Thủ tục và quy trình đăng ký mã số mã vạch

Thủ tục và quy trình đăng ký mã số mã vạch

Thủ tục và quy trình đăng ký mã số mã vạch như thế nào? Dưới đây là hướng dẫn cho mọi người thủ tục và quy trình đăng ký mã  số mã vạch

Nộp Hồ Sơ

Hồ sơ của khách hàng bao gồm:

  • 2 bản đăng ký mã số mã vạch.
  • 2 bản giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư
  • 2 bản danh mục sản phẩm.
  • Giấy ủy quyền nếu do đơn vị dịch làm thay cho khách hàng.

Nhận và xem xét hồ sơ.

Nộp phí đăng ký duy trì

Thông báo tạm cấp mã số sử dụng và hướng dẫn sử dụng mã số

Cấp giấy chứng nhận chính thức

Do tổng cục Tiêu Chuẩn Do Lường Chất Lượng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch

Sử dụng mã số mã vạch

khách hàng sử mã số mã vạch theo đúng quy định và đóng phí duy trì

About tritoan

Check Also

Just a post

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec at ex sit amet quam congue …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *